pangya249

pangya249

◆เบอร์ดี ราคาถูก◆

เปิดร้าน 06 กันยายน 2015 : ปรับปรุง 21 ตุลาคม 2018

จำนวน 25 เบอร์

- -

เบอร์แนะนำ

เอไอเอส (AIS) 062-565-9295 / 1,999 บาท

ผลรวม 49 เชื่อมั่นตนเอง

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ทรูมูฟ เอช (True Move H) 083-945-4159 / 1,499 บาท

ผลรวม 48 ผู้นำไม่เกรงกลัวใคร

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 094-936-4282 / 1,299 บาท

ผลรวม 47 มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 094-263-9593 / 1,750 บาท

ผลรวม 50 พลังปัญญา

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 061-879-8242 / 2,499 บาท

ผลรวม 47 มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 098-656-3266 / 1,750 บาท

ผลรวม 51 พลังแห่งความสุข

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 092-653-6355 / 3,499 บาท

ผลรวม 44 ความสำเร็จ

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 093-453-9782 / 1,750 บาท

ผลรวม 50 พลังปัญญา

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 094-782-9224 / 2,499 บาท

ผลรวม 47 มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เบอร์ทั้งหมด

ทรูมูฟ เอช (True Move H) 084-295-3642 / 1,499 บาท

ผลรวม 43 ผู้พิชิตปัญหา ทุกข์ อุปสรรค

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ทรูมูฟ เอช (True Move H) 088-923-6549 / 1,999 บาท

ผลรวม 54 ดวงดาวแห่งโชค

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 061-789-3249 / 39,999 บาท

ผลรวม 49 เชื่อมั่นตนเอง

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 094-936-4282 / 1,299 บาท

ผลรวม 47 มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 092-564-2365 / 8,999 บาท

ผลรวม 42 ดวงอุปถัมภ์ ช่วยเหลือสนับสนุน

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ทรูมูฟ เอช (True Move H) 065-826-5366 / 1,499 บาท

ผลรวม 47 มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 094-263-9593 / 1,750 บาท

ผลรวม 50 พลังปัญญา

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ทรูมูฟ เอช (True Move H) 064-651-5153 / 2,299 บาท

ผลรวม 36 ร่ำรวยเงินทองและความรัก

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ทรูมูฟ เอช (True Move H) 064-541-5153 / 1,750 บาท

ผลรวม 34 ปัญญาแตกฉานกล้าพูดกล้าทำ

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ทรูมูฟ เอช (True Move H) 083-945-4159 / 1,499 บาท

ผลรวม 48 ผู้นำไม่เกรงกลัวใคร

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 062-826-3642 / 1,750 บาท

ผลรวม 39 มิตรสหายมาก

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 083-656-9149 / 1,499 บาท

ผลรวม 51 พลังแห่งความสุข

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 062-565-9295 / 1,999 บาท

ผลรวม 49 เชื่อมั่นตนเอง

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 092-653-6355 / 3,499 บาท

ผลรวม 44 ความสำเร็จ

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ทรูมูฟ (True Move) 095-289-8287 / 9,999 บาท

ผลรวม 58 ความลุ่มหลงแต่ชาวจีนถือว่าโชคดีมีความสุข

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 092-823-9789 / 11,999 บาท

ผลรวม 57 ความทะเยอทะยาน

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 096-945-9789 / 11,999 บาท

ผลรวม 66 แสงสีเสียง

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 061-782-8924 / 12,999 บาท

ผลรวม 47 มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 061-879-8242 / 2,499 บาท

ผลรวม 47 มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 061-782-8942 / 12,999 บาท

ผลรวม 47 มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว

สั่งซื้อ เบอร์โปรด