ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

ชื่อลูกค้า เบอร์ที่ขาย การส่ง หมายเลขพัสดุ วันที่จัดส่ง
คุณกิตติศักดิ์ 0**-241-9959 Kerry Express KBMRI00061719A7 04 สิงหาคม 2022
คุณจีรญาเา 0**-351-9956 Kerry Express Kbmri000608833z 01 สิงหาคม 2022
คุณลักษณ์ธีรา 0**-362-9454 Kerry Express TH410331SKWC8I 23 กรกฏาคม 2022
คุณธงชัย 0**-596-4954 Kerry Express Kbkkt00028856al 22 กรกฏาคม 2022
คุณขวัญชัย 0**-080-0086 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) th01103018m3c 14 กรกฏาคม 2022
คุณภาวินี 0**-641-5414 Kerry Express kbmri00053581re 08 กรกฏาคม 2022
คุณเค 0**-444-5654 จัดส่งโดยตรง นัดรับ 25 มิถุนายน 2022
คุณรุ่งทิว 0**-929-8245 Kerry Express Th01222y6we99b 21 มิถุนายน 2022
คุณเอม 0**-539-3895 Kerry Express scbp000087909ya 16 มิถุนายน 2022
คุณปิยนุช 0**-444-1599 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) rchm0000960464h 10 มิถุนายน 2022
คุณเค 0**-444-6459 จัดส่งโดยตรง รับเอง 07 มิถุนายน 2022
คุณนันทิดา 0**-459-1532 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) 82232653022 05 มิถุนายน 2022
คุณนัทธมน 0**-393-2954 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) TH10602UCYEYSC 17 พฤษภาคม 2022
คถณธงชัย 0**-495-5655 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) Th04012rj66v8l 22 เมษายน 2022
คุณณิชรัตน์ 0**-454-1915 จัดส่งโดยตรง โอนสิทธิ์ 18 เมษายน 2022
คุณเนธิรินทร์ 0**-829-5414 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) th54012qw2dq6b 16 เมษายน 2022
คุณภาณุวัฒน์ 0**-246-3642 จัดส่งโดยตรง นัดรับ 10 เมษายน 2022
คุณมนตรี 0**-549-5645 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) TH38012N9UHP5AO 24 มีนาคม 2022
พตท.ประสิทธิ์ 0**-635-9539 Kerry Express PLF998600000575 18 มีนาคม 2022
คุณโย 0**-686-8789 จัดส่งโดยตรง โอนสิทธิ์ 18 มีนาคม 2022

ทั้งหมด 27 รายการ