ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

ชื่อลูกค้า เบอร์ที่ขาย การส่ง หมายเลขพัสดุ วันที่จัดส่ง
คุณฐาปน 0**-396-4914 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) TPU0000690345M5 24 กรกฏาคม 2021
คุณวรงค์วิบูล 0**-689-9963 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) TPLU000069057W3 24 กรกฏาคม 2021
คุณวรงค์วิบูล 0**-568-6545 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) TPU0000690345M5 24 กรกฏาคม 2021
คุณแพม 0**-239-6424 Kerry Express TPLU0000690297F 24 กรกฏาคม 2021
คุณสุรีย์พร 0**-896-2599 Kerry Express TPU000069041WQ 24 กรกฏาคม 2021
คุณวุฒิกร 0**-256-9359 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) TPU000069034M5 24 กรกฏาคม 2021
คุณอาแอเสาะ 0**-942-3698 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) TPU0000690520TQ 24 กรกฏาคม 2021
คุณธนัท 0**-391-4699 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED912298997TH 22 กรกฏาคม 2021
คุณมะปราง 0**-156-3536 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED912299003TH 22 กรกฏาคม 2021
คุณชนม์วรินทร์ 0**-169-2954 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED912298983TH 22 กรกฏาคม 2021
คุณมาย 0**-469-5924 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED021833093TH 21 กรกฏาคม 2021
คุณนาวิน 0**-195-6999 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED021833061TH 21 กรกฏาคม 2021
คุณสรัญญา 0**-693-2329 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED021833089TH 21 กรกฏาคม 2021
คุณสุวรรณา 0**-493-2856 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED021833075TH 21 กรกฏาคม 2021
คุณนวพร 0**-649-5499 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED021833055TH 21 กรกฏาคม 2021
พัชรินทร์ 0**-442-6351 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ems 24 ธันวาคม 2019
พัชรินทร์ 0**-461-4546 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ems 24 ธันวาคม 2019
ชนากานต์ 0**-516-5699 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ems 24 ธันวาคม 2019
คุณนุกูล 0**-496-4996 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ems 24 ธันวาคม 2019
สุธีรา 0**-461-4497 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ems 24 ธันวาคม 2019

ทั้งหมด 31 รายการ