ตั้งชื่อลิงค์ร้าน www.bersim.in.th/yourname


"สำหรับร้านค้าแพ็กเกจ Basic และ Pro” เพื่อให้เป็นการจดจำชื่อร้าน หรือการ copy link ให้ลูกค้าของคุณได้ง่ายขึ้น

สามารถส่งคำขอตั้งชื่อร้าน (URL)  https://www.bersim.in.th/yourname มาที่ support@bersim.in.th หรือ LINE : @bersim (มี @ นำหน้า)  

โดยทางเราจะพิจารณาเป็นรายกรณี แล้วแจ้งการอนุมัติอีกครั้ง

เงื่อนไขการตั้งชื่อร้าน

  • ชื่อที่จะตั้งได้ต้องเป็น a-z (ตัวพิมพ์เล็ก) 0-9 เท่านั้น  (ห้ามมีสัญลักษณ์อื่นๆทุกชนิด)
  • ต้องมีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
  • ชื่อจะต้องสอดคล้องกับชื่อร้านของตัวเอง
  • ชื่อต้องไม่ตรงกับคำสงวนกำกวม หรือชื่อตรงแบรนด์อื่น ที่ก่อให้เกิดความสับสน อาทิเช่น admin , shop เป็นต้น
  • ลิงค์ชื่อร้านจะไม่สามารถใช้งานได้สำหรับแพ็กเกจ Free