สัญลักษณ์ "ร้านนี้เชื่อถือได้"


สัญลักษณ์ "ร้านนี้เชื่อถือได้" นี้ใช้ได้กับผู้ที่ใช้งานแพ็คเกจ Basic ขึ้นไป โดยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

* เอกสารทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีการแสดงในหน้าเว็บไซต์

** เซ็นต์สำเนาถูกต้องและเขียนข้อความคร่อมว่า “สำหรับสมัครเว็บ Bersim.in.th เท่านั้น”

** สามารถถ่ายรูปเอกสารมาได้เมื่อเซ็นต์สำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

  • (จำเป็น) สำเนาหน้าบัตรประชาชน 
  • (จำเป็น) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินจากลูกค้า (1 ธนาคาร) 

1. ผู้ขายเชื่อถือได้ จ่ายค่าธรรมเนียม + ยืนยันสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

2. ผู้ขายเชื่อถือได้ จ่ายค่าธรรมเนียม + ยืนยันสำเนาบัตรประชาชน

3. ผู้ขายเชื่อถือได้ จ่ายค่าธรรมเนียม (ไม่ได้ยืนยันเอกสาร)