การต่ออายุแพ็กเกจ


เมื่อแพ็กเกจใกล้หมดอายุระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า 1 เดือน โดยแสดงในส่วนสมาชิกดังรูปด้านล่าง ให้ทำการกดปุ่ม "รายการแจ้งชำระเงิน" หรือ ลิงค์ "ต่ออายุ"

เมื่อเข้ามาหน้าดังกล่าว ระบบจะทำการแจ้งรายละเอียดรายการแจ้งชำระเงินทั้งหมด