วิธีแก้ไขและลบเบอร์


วิธีแก้ไขข้อมูลและลบเบอร์ ให้ร้านค้าเข้าไปที่หน้า "จัดการเบอร์"  จะแสดงรายการเบอร์ดังรูปด้านล่าง

  1. การลบเบอร์ สามารถเลือกที่เบอร์ทางด้านซ้าย หรือเลือกลบเบอร์ทั้งหมดที่ตัวเลือกบนสุดจากนั้นกดปุ่ม "ลบ"
  2. แก้ไขราคาเบอร์ ให้คลิกเลือกที่ราคา  จะมีช่องให้ใส่ข้อมูลกรอกตัวเลขไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ,จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก"
  3. แก้ไขเครือข่าย ให้คลิกที่รูปโลโก้เครือข่าย จะมีรายการเครือข่ายให้เลือกแก้ไข
  4. แก้ไขลักษณะเบอร์ คลิกที่ชื่อลักษณะเบอร์ ถ้าเลือกไว้จะเป็นไฮไลด์สีเขียว
  5. แก้ไขรายละเอียด คลิกที่ข้อมูลรายละเอียดจะมีช่องให้ใส่ข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก"
  6. แก้ไขวันหมดอายุเบอร์ คลิกเลือกที่ช่องวันที่จะแสดงปฏิทินให้เลือก (ถ้าไม่มีช่องวันหมดอายุให้เข้าไปที่เมนู "ตั้งค่า" เพื่อเปิดใช้งาน)
  7. เบอร์ปักหมุด 1 เบอร์ ให้กดปุ่ม "รูปดาว" 
  8. เบอร์แนะนำ 10 เบอร์หน้าร้าน ให้กดปุ่ม "ลูกศรชี้ขึ้น" (อยู่ใกล้กับปุ่มรูปดาว)
  9. แก้ไขรูปแบบแสดงเบอร์ กดปุ่ม "ลูกศรหมุน" (อยู่ใกล้กับปุ่มรูปดาว เช่นกัน)