จัดการเบอร์ด้วย Excel


โดยปกติทางเว็บจะมีการนำเข้าเบอร์แบบกรอกเข้าไปเองโดยตรง และ Upload ผ่าน Text file (Notepad) แต่สำหรับแพ็กเกจ Basic และ Pro เพื่อความสะดวกจะสามารถจัดการผ่านไฟล์ Excel (.xls) ได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับผู้ขายที่เบอร์ค่อนข้างเยอะครับ มาดูขั้นตอนจัดการกันเลยดังนี้

ข้อควรรู้

  • ไฟล์ Excel จะต้องนามสกุล .xls เท่านั้น
  • ทันทีที่มีการนำเข้าเบอร์ ข้อมูลปัจจุบันจะถูกแทนที่ด้วยเบอร์จาก Excel ทั้งหมด

ขั้นตอน

1. เริ่มต้นให้เข้าสู่ระบบไปหน้าจัดเบอร์ กดปุ่ม "เพิ่มด้วย Excel"

2. เมื่อเข้าหน้าจัดการเบอร์ด้วย Excel ให้ดาวน์โหลดไฟล์ Excel เบอร์ในระบบ/ต้นแบบมาก่อน

3. เมื่อเราได้ไฟล์ Excel มาให้เปิดและจัดการเบอร์ เพิ่ม (ให้เพิ่มในแถวที่ 3 เป็นต้นไป) หรือแก้ไข ลบ  ส่วน "ผลรวม"  สามารถเว้นว่างได้เพราะระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ "บันทึกเป็นนามสกุล .xls"

4. เลือกไฟล์ Excel ที่บันทึกไว้ตามข้อ 3. เพื่อ Upload เบอร์ และกดปุ่ม "บันทึก" 

6. หลังจากนั้นระบบจะดำเนินการนำเบอร์เข้าสู่ระบบ (ตรงนี้ไม่ควรเปลี่ยนหน้าจนกว่าระบบจะดำเนินการเสร็จ)