แก้ไขไฟล์ Excel (.csv) เป็นภาษาต่างดาว ?


วิธีแก้ไขไฟล์ Excel (.csv) เป็นภาษาต่างดาว มีขั้นตอนดังนี้

โปรแกรม Microsoft Excel

  1. เปิดไฟล์โปรแกรม Microsoft Excel 
  2. จากนั้นเข้าเมนู Data >> Group Get External Data เลือก From Text หรือ Data >> From Text
  3. เลือกไฟล์ csv ที่ต้องการแก้ไข
  4. จะมีหน้าต่างขึ้น ให้กำหนด File Origine เป็น "65001 Unicode (UTF-8)"
  5. คลิก Next ตรงในส่วน Delimiters ติ๊กเลือก Comma และกดปุ่ม Finish
  6. กดปุ่ม OK

โปรแกรม LibreOffice

  1. เมื่อเปิดไฟล์จะมีหน้าต่าง กำหนดค่าใน Import เลือก Character set เป็น "Unicode (UTF-8) "
  2. กดปุ่ม OK