เลข 41 เลขรวมพลังมหาจักรวาล ชีวิตประสบความสำเร็จ


อีกหนึ่งพลังแห่งตัวเลขที่เชื่อกันว่าจะส่งผลให้ทุกด้านของชีวิตประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีก็คือเบอร์มงคลที่มีผลรวมตัวเลข 41 ที่ตามความเชื่อของเลขศาสตร์มักเชื่อกันว่าเป็นเบอร์พลังมหาจักรวาลนั่นเอง 

อิทธิพลของเบอร์มงคลเลข 4 และ 1

  • อิทธิพลของเลข 4 นั้นถูกแทนด้วยดาวพุธ ธาตุลม จึงมีความหมายเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการเจรจา การพูด เป็นตัวแทนของการใช้สติปัญญาเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน เป็นเลขที่บอกถึงความไม่หยุดนิ่ง การค้นคว้าหาข้อมูลในสิ่งที่ตนเองสนใจ
  • อิทธิพลของเลข 1 ถูกแทนด้วยดาวอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างให้พลัง มีเสน่ห์ร้อนแรงกับเพศตรงข้าม ใจร้อน มีความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตนเองสูง

อิทธิพลของเบอร์มงคลเลข 41 พลังมหาจักรวาล

ส่วนพลังและอำนาจของเบอร์มงคลที่มีผลรวมเลข 41 ที่เชื่อกันว่าเป็นเบอร์พลังมหาจักรวาลนั้นจะส่งผลดีใน 3 ด้าน ได้แก่

- ทางด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำงานกับคนต่างชาติต่างภาษา โดยผลรวมของเบอร์นี้จะช่วยผลักดันให้เกิดความสำเร็จเป็นอย่างดี ช่วยเสริมให้มีสติปัญญาทีดี มีความก้าวหน้ารักความยุติธรรม เข้ากับผู้อื่นได้ดี และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

- ทางด้านพลังอำนาจในการสื่อสาร ส่งผลในเรื่องของคำพูด ความมีอำนาจ ชอบศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่สนใจ มีภาวะผู้นำสูง มนุษยสัมพันธ์ดี 

- ทางด้านการอุปถัมป์ช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จจากผู้ใหญ่ เป็นผู้ที่มีปัญญาว่องไว มีสมอง ปราดเปรื่อง

 อาชีพที่เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้เบอร์มงคล ผลรวม 41

ด้วยลักษณะเด่นของเลข 4 คือการเจรจามารวมกับอิทธิพลของเลข 1 ที่ส่งผลโดดเด่นในเรื่องของความมั่นใจ จึงทำให้เบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ส่งผลดีในเรื่องการเจรจาการสร้างความสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นเบอร์ที่จะช่วยเพิ่มพลังในการสื่อสารและทำให้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะมีด้านลบอยู่บ้างตรงที่เรื่องของความใจร้อน โกรธง่าย แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบมากนัก โดยอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ใช้เบอร์ที่มีผลรวมเลขเบอร์นี้ได้แก่กลุ่มงานพิธีกร ผู้ประกาศข่าว อาชีพทีเกี่ยวข้องกับงานสื่อสารมวลชน รวมไปจนถึงนักแสดง ดารา  เหมาะกับผู้ที่เบอร์ที่มีผลเลขรวมเบอร์นี้เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการได้รับการอุปถัมป์อย่างดีจากคนรอบข้าง และช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้มีมากขึ้น

และสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาเบอร์มงคลที่มีผลรวม 41 มาใช้งาน ก็ควรที่จะทำการศึกษาในเรื่องของความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของหมายเลขกับอิทธิพลตัวเลขให้ดี ที่สำคัญคือควรเลือกซื้อเบอร์จากร้านขายเบอร์มงคลที่เชื่อถือได้ ก็จะทำให้มั่นใจได้ว่าได้เลือกเบอร์ที่จะมาช่วยส่งเสริมชีวิตทางด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงนั่นเอง


ติดตามเบอร์ซิม