ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

ชื่อลูกค้า เบอร์ที่ขาย การส่ง หมายเลขพัสดุ วันที่จัดส่ง
คุณศิริรัตน์ หนูพรหม 0**-559-6946 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED397810086TH 05 ตุลาคม 2020
คุณนิฤมล ทานาค 0**-236-5328 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED336097052TH 28 กันยายน 2020
คุณนิฤมล ทานาค 0**-946-6939 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED336097052TH 28 กันยายน 2020
คุณนิฤมล ทานาค 0**-236-2628 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED336097052TH 28 กันยายน 2020
คุณธรรญชนก กนกฐนัญพนธ์ 0**-423-6446 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED336036623TH 15 กันยายน 2020
คุณณญาณัณ อัคนานนท์ 0**-636-2269 รับหน้าร้าน มารับเอง 27 สิงหาคม 2020
คุณนก 0**-639-5359 รับหน้าร้าน รับหน้าร้าน 25 สิงหาคม 2020
ดุณเกณิกา 062-236-19 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED247594554TH 16 สิงหาคม 2020
คุณศิวนาฎค์ เสโส 0**-284-2559 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED141393123TH 06 สิงหาคม 2020
คุณณัฐภูมิ สุวิทย์สกุลวงศ์ 0**-289-1954 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED18127573TH 17 กรกฏาคม 2020
คุณนิภาพรรณ ชัยโตษา 0**-424-6166 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED141321943TH 01 กรกฏาคม 2020
คุณสรินทร์พัฒน์ ภัทร์จิรโภคิน 0**-236-1952 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED052838404TH 28 มิถุนายน 2020
คุณสุจิรา สิงห์โตทอง 0**-514-2465 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) EI824697866TH 25 มิถุนายน 2020
คุณปทิตตา 0**-426-2915 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) EI824697852TH 25 มิถุนายน 2020
คุณจักรกฤษณ์ กรุตสุข 0**-650-9928 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED052711261TH 05 มิถุนายน 2020
คุณกร กันต์พัฒน์ 0**-239-5528 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) EI82462405TH 01 มิถุนายน 2020
คุณศิณีรัตน์ วรรษติวงศ์ 0**-896-4496 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) EI962086902TH 21 พฤษภาคม 2020
คุณดนิตา ธรรมวิจิตร 0**-594-1414 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) EI824543555TH 12 พฤษภาคม 2020
คุณจ๋า ธัชปภา 0**-496-9899 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED005073755TH 12 พฤษภาคม 2020
คุณนัชชา ลี้วุฒิชัย 0**-639-5905 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED005071746TH 11 พฤษภาคม 2020

ทั้งหมด 72 รายการ