ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

ชื่อลูกค้า เบอร์ที่ขาย การส่ง หมายเลขพัสดุ วันที่จัดส่ง
คุณ พจน์วลัย 0**-639-9635 จัดส่งโดยตรง จัดส่ง 18 ธันวาคม 2018
คุณ ทิพวรรณ์ 0**-391-4953 จัดส่งโดยตรง จัดส่ง 16 ธันวาคม 2018
คุณ เบียร์ 0**-556-6696 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) Ev815227762 15 ธันวาคม 2018
คุณ วิฑูรย์ 0**-195-6993 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) Ev815227776 15 ธันวาคม 2018
คุณ ณัชพล 0**-989-2915 จัดส่งโดยตรง จัดส่ง 10 ธันวาคม 2018
คุณ ณัชพล 0**-989-2915 จัดส่งโดยตรง จัดส่ง 10 ธันวาคม 2018
คุณ ทิพวรรณ์ 0**-939-5494 จัดส่งโดยตรง จัดส่ง 10 ธันวาคม 2018
คุณ อภิชาติ 0**-969-2696 จัดส่งโดยตรง มารับเอง 09 ธันวาคม 2018
คุณ สิริลักษณ์ 0**-564-4635 จัดส่งโดยตรง จัดส่ง 05 ธันวาคม 2018
คุณธรณ์ชณัฐ 0**-556-9964 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) Ev816395020th 03 ธันวาคม 2018
คุณ พิสิษฐ 0**-978-7897 Kerry Express ED612683317th 02 ธันวาคม 2018
คุณ ปาณิสรา 0**-926-1494 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED612683303th 02 ธันวาคม 2018
คุณ พิสิษฐ 0**-287-9594 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) Ev815742099th 02 ธันวาคม 2018
คุณ องอาจ 0**-596-2295 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) Ev818256480th 02 ธันวาคม 2018
คุณ ปพนวัจน์ 0**-979-2978 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) Ev815724360th 02 ธันวาคม 2018
คุณ สดารัศมิ์ 0**-556-6146 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) Ev818608176th 02 ธันวาคม 2018
คุณ ณัฏฐ์กฤตา 0**-969-3622 รับหน้าร้าน จัดส่ง 02 ธันวาคม 2018
วัชระมังกร 0**-242-3542 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) Ev816395033th 02 ธันวาคม 2018
คุณ ผุสดี 0**-949-7935 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) Ev8186395033th 02 ธันวาคม 2018
คุณ ศตวรรษ 0**-636-2451 จัดส่งโดยตรง จัดส่ง 23 พฤศจิกายน 2018

ทั้งหมด 62 รายการ