ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

ชื่อลูกค้า เบอร์ที่ขาย การส่ง หมายเลขพัสดุ วันที่จัดส่ง
คุณฉันทพัฒน์ 092596265 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) EW641605847TH 05 พฤษภาคม 2019
คุณณีรนุช 0**-156-9914 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED167832405TH 21 กันยายน 2017
คุณจารุพร 0**-393-9459 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ET250399422TH 18 กันยายน 2017
คุณพลวิวัฒน์ 0**-826-2995 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ET653197473TH 17 กันยายน 2017
คุณเรณู 0**-111-9965 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ET250262398TH 15 สิงหาคม 2017
คุณภัทรพร 0**-642-2297 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ED073046595TH 15 สิงหาคม 2017
คุณสิริภา 0**-428-6656 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ET473197117TH 04 สิงหาคม 2017
David 0**-555-5452 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ET437240901TH 02 สิงหาคม 2017
คุณศลิลโรจน์ 0**-191-9656 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ET250224179TH 31 กรกฏาคม 2017
คุณนาชา 0**-056-6592 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ET437256518TH 29 กรกฏาคม 2017
กี้ 0**-992-4229 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ET113636218TH 25 กรกฏาคม 2017
คุณปรเมษฐ์ 0**-642-9890 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ET251583425TH 19 กรกฏาคม 2017
คุณพนิตตา 0**-782-2624 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ET251606625TH 18 กรกฏาคม 2017
คุณธัชมาศ 0**-636-9419 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ET251528772TH 16 กรกฏาคม 2017
คุณเลอมาลจ์ 0**-696-2466 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ET251525348TH 14 กรกฏาคม 2017
คุณพวงเพ็ชร 0**-428-7828 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ET251506485TH 12 กรกฏาคม 2017
อาราญ 0**-145-2559 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ที่ร้านนิตยา 11 กรกฏาคม 2017
คุณนวรัตน์ 0**-499-8299 Kerry Express SMPR000009240 10 กรกฏาคม 2017
คุณจำปา 0**-694-5991 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ET251478634TH 06 กรกฏาคม 2017
คุณภูวเดช 0**-678-8998 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ET113565600TH 04 กรกฏาคม 2017

ทั้งหมด 34 รายการ