ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

ชื่อลูกค้า เบอร์ที่ขาย การส่ง หมายเลขพัสดุ วันที่จัดส่ง
คุณมนตรี 0**-939-3953 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 14 กรกฏาคม 2022
คุณพลอยไพลิน 0**-191-6651 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 02 กรกฏาคม 2022
คุณรัตนรักษ์ 0**-442-2459 รับหน้าร้าน รับเองที่ร้าน 29 มิถุนายน 2022
คุณอดิศักดิ์ 0**-894-6155 จัดส่งโดยตรง มารับเอง 28 มิถุนายน 2022
K.pin 0**-693-2525 จัดส่งโดยตรง มารับเอง 27 มิถุนายน 2022
คุณปัณณภพ 0**-646-9428 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ed419332558th 20 มิถุนายน 2022
คุณรลินญา 0**-959-3593 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 20 มิถุนายน 2022
คุณอรรถพร 0**-295-9542 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ed13282888th 18 มิถุนายน 2022
คุณภัคภร 0**-453-3226 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 31 พฤษภาคม 2022
คุณณัฐกิตต์ 0**-362-6441 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 31 พฤษภาคม 2022
รติรส 0**-466-1416 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 26 พฤษภาคม 2022
คุณอรวรรณ 0**-561-6569 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 26 พฤษภาคม 2022
คุณเสาวนิตย์ 0**-515-6597 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 23 พฤษภาคม 2022
คุณอิสรีย์ 0**-824-5479 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 18 พฤษภาคม 2022
คุณธนกมล 0**-692-4954 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 16 พฤษภาคม 2022
คุณสุชฎา 0**-594-2941 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 16 พฤษภาคม 2022
คุณสิอร 0**-986-6595 จัดส่งโดยตรง นัดรับ 13 พฤษภาคม 2022
คุณโศภิสรา 0**-389-3564 จัดส่งโดยตรง จัดส่งโดยตรง 13 พฤษภาคม 2022
คุณรักษ์ษิตา 0**-464-6141 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) คุณรักษ์ษิตา 09 พฤษภาคม 2022
คุณแม็ก 0**-441-9616 ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) ed132872537th 06 พฤษภาคม 2022

ทั้งหมด 555 รายการ