เบอร์มงคลเบอร์ดี เลขศาสตร์

เบอร์มงคลเบอร์ดี เลขศาสตร์

เสริมดวง การงาน การเงิน ความรัก โชคลาภ ความมั่นคงมั่งคั่ง สุขภาพ ครอบครัว

เปิดร้าน 27 มิถุนายน 2016 : ปรับปรุง 07 มิถุนายน 2018

จำนวน 347 เบอร์

- -

เบอร์แนะนำ

ดีแทค (DTAC) 083-245-4565 / 59,999 บาท

ผลรวม 42 ดวงอุปถัมภ์ ช่วยเหลือสนับสนุน ช่วยส่งเสริมบุญวาสนา เสน่ห์ การเงิน ความรัก เรียกได้ว่าศุภโชคโภคทร้ัพย์ หาเงินเก่ง ปรับตัวเก่งได้ทุกที่ เงินเข้ามาแบบฟลุคๆหาง่ายแบบโชคช่วย วาจาเป็นทรัพย์ ได้ดีเพราะปาก มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเก่ง

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 065-235-4565 / 59,999 บาท

ผลรวม 41 พลังจักรวาล ช่วยส่งเสริมบุญวาสนา เสน่ห์ การเงิน ความรัก เรียกได้ว่าศุภโชคโภคทร้ัพย์ หาเงินเก่ง ปรับตัวเก่งได้ทุกที่ เงินเข้ามาแบบฟลุคๆหาง่ายแบบโชคช่วย วาจาเป็นทรัพย์ ได้ดีเพราะปาก มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเก่ง

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 061-454-4156 / 49,000 บาท

ผลรวม 36 ร่ำรวยเงินทองและความรัก มีสติปัญญาดี ไหวพริบดีแก้ไขปัญหาเก่ง มักเป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่ ส่งเสริมให้ชีวิตพบกับความรุ่งโรจน์อย่างมั่นคง มีเสน่ห์เข้ากับคนได้ทุกระดับ ช่วยเสริมบุญวาสนา เสน่ห์ การเงิน ความรัก

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 064-145-6365 / 69,000 บาท

ผลรวม 40 พลังอำนาจ มหรรศจรรย์ ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตพบกับความรุ่งโรจน์ อย่างมั่นคง เป็นคนว่องไว แก้ไขปัญหาเก่ง มีสติปัญญาดี ช่วยเสริมบุญวาสนา เสน่ห์ การเงิน ความรัก หาเงินได้โดยง่ายเหมือนโชคช่วย มีเสน่ห์ทางการเงิน มีฐานะมั่นคง

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 093-564-4465 / 29,999 บาท

ผลรวม 46 พลังโชค ช่วยส่งเสริมบุญวาสนา เสน่ห์ การเงิน ความรัก เรียกได้ว่าศุภโชคโภคทร้ัพย์ หาเงินเก่ง ปรับตัวเก่งได้ทุกที่ เงินเข้ามาแบบฟลุคๆหาง่ายแบบโชคช่วย วาจาเป็นทรัพย์ ได้ดีเพราะปาก มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเก่ง

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 064-154-5565 / 59,999 บาท

ผลรวม 41 พลังจักรวาล มีเสน่ห์ ไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเก่ง เข้ากับคนได้ทุกระดับ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มีสติปัญญาดี การงาน การเงิน ความรัก โชคลาภ ครอบครัวอบอุ่น

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 064-195-9565 / 59,999 บาท

ผลรวม 50 พลังปัญญา มีความโดดเด่น มั่นใจตัวเอง มักมีชื่อเสียงโด่งดัง การงานพุ่งพร่าน มักเป็นที่รู้จักของคนหมู่มาก มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีเสน่ห์ การงาน การเงิน ความรัก โชคลาภ ครอบครัวอบอุ่น

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 064-154-5456 / 79,999 บาท

ผลรวม 40 พลังอำนาจ มหรรศจรรย์ ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตพบกับความรุ่งโรจน์ อย่างมั่นคง เป็นคนว่องไว แก้ไขปัญหาเก่ง มีสติปัญญาดี ช่วยเสริมบุญวาสนา เสน่ห์ การเงิน ความรัก หาเงินได้โดยง่ายเหมือนโชคช่วย มีเสน่ห์ทางการเงิน มีฐานะมั่นคง

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 064-154-6456 / 79,999 บาท

ผลรวม 41 พลังจักรวาล ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตพบกับความรุ่งโรจน์ อย่างมั่นคง เป็นคนว่องไว แก้ไขปัญหาเก่ง มีสติปัญญาดี ช่วยเสริมบุญวาสนา เสน่ห์ การเงิน ความรัก หาเงินได้โดยง่ายเหมือนโชคช่วย มีเสน่ห์ทางการเงิน มีฐานะมั่นคง

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 064-145-4565 / 65,000 บาท

ผลรวม 40 พลังอำนาจ มหรรศจรรย์ ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตพบกับความรุ่งโรจน์ อย่างมั่นคง เป็นคนว่องไว แก้ไขปัญหาเก่ง มีสติปัญญาดี ช่วยเสริมบุญวาสนา เสน่ห์ การเงิน ความรัก หาเงินได้โดยง่ายเหมือนโชคช่วย มีเสน่ห์ทางการเงิน มีฐานะมั่นคง

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เบอร์ทั้งหมด

ดีแทค (DTAC) 091-787-8798 / 9,999 บาท

ผลรวม 64 ความสำเร็จอย่างมีความสุข Tel.064-245-6454 IDLINE:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 064-545-6599 / 19,999 บาท

ผลรวม 53 ความสำเร็จที่ต้องระวัง Tel.064-245-6454 IDLINE:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 061-601-0160 / 1,999 บาท

ผลรวม 21 ความพลิกผัน Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 061-601-4606 / 399 บาท

ผลรวม 30 Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 061-601-6150 / 399 บาท

ผลรวม 26 ความสุขที่หรูหรา Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 061-601-9160 / 199 บาท

ผลรวม 30 Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 061-601-4140 / 399 บาท

ผลรวม 23 มหานิยม ยอดเสน่ห์ Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 061-307-7703 / 499 บาท

ผลรวม 34 ปัญญาแตกฉานกล้าพูดกล้าทำ Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

เอไอเอส (AIS) 080-680-1801 / 199 บาท

ผลรวม 32 เสน่ห์แรง Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 088-144-6539 / 1,990 บาท

ผลรวม 48 ผู้นำไม่เกรงกลัวใคร Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 084-619-1598 / 999 บาท

ผลรวม 51 พลังแห่งความสุข Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 084-593-2932 / 999 บาท

ผลรวม 45 เทพีแห่งโชค Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 088-156-4295 / 1,250 บาท

ผลรวม 48 ผู้นำไม่เกรงกลัวใคร Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 084-592-2235 / 999 บาท

ผลรวม 40 พลังอำนาจ มหรรศจรรย์ Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 086-926-3932 / 999 บาท

ผลรวม 48 ผู้นำไม่เกรงกลัวใคร Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 084-591-9263 / 999 บาท

ผลรวม 47 มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 085-615-5697 / 999 บาท

ผลรวม 52 ความสำเร็จจากความมุ่งมั่น Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 088-144-6239 / 1,550 บาท

ผลรวม 45 เทพีแห่งโชค Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 088-156-5416 / 1,250 บาท

ผลรวม 44 ความสำเร็จ Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด

ดีแทค (DTAC) 089-635-5597 / 999 บาท

ผลรวม 57 ความทะเยอทะยาน Tel.064-245-6454 Line:tomnine13

สั่งซื้อ เบอร์โปรด